spelregels

 

Actievoorwaarden en spelregels

1. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je de Göritzlehner facebook pagina een Like gegeven hebt.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven

6. De looptijd van de actie is 7 dagen vanaf de aankondiging.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via een facebook bericht.

10. Wij kunnen naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. Wij handelen met deze actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

14. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

15. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

16. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden via info@goritzlehner.nl

17. Deelnemers dienen woonachtig te zijn in Nederland.

18. Medewerkers van Göritzlehner zijn uitgesloten van deelname.